میان بر ها

بیماری کرمک

بیماری کرمک

اين انگل تمام گروههاي گوناگون اجتماعي و اقتصادي را گرفتار مي‌كند. در يك خانواده، همه افراد به ويژه كودكان درگير آن مي شوند. زندگي دسته‌جمعي و شلوغ باعث مستعد شدن افراد نسبت به اين بيماري مي‌شود.
در ایام نوروز پرخوری نکنید

در ایام نوروز پرخوری نکنید

خوراکی های خوشمزه، که عید نوروز هم یک سری مواد غذایی ویژه ای را به خانه ها آورده است و اینکه چطور خودمان و کودکان را برای مقابله با این خوراکی های خوشمزه کنترل کنیم ماجرای مفصلی است.
در ایام نوروز پرخوری نکنید

در ایام نوروز پرخوری نکنید

خوراکی های خوشمزه، که عید نوروز هم یک سری مواد غذایی ویژه ای را به خانه ها آورده است و اینکه چطور خودمان و کودکان را برای مقابله با این خوراکی های خوشمزه کنترل کنیم ماجرای مفصلی است.